Loading…

Vaše nejčastější dotazy

01

Co je to tepelné čerpadlo?

Je to stroj, který dokáže odnímat teplo z okolního prostředí a transformovat ho na vyšší teplotní hladinu pomocí energie. Tepelné čerpadlo dokáže získávat teplo ze země, vody i vzduchu a následně využít k celkovému vytápění budov, rodinných domů, chalup, bazénů atd...zároveň dokáže ohřívat efektivně zásobník TUV (teplá užitková voda) oproti elektro boileru až za třetinové náklady na spotřebu energie.

02

Základní rozdělení tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo se označuje dvojslovem, kde první slovo (před lomítkem) znamená zdroj, odkud se energie čerpá a druhé slovo označuje teplosměnné médium.

Tepelné čerpadlo země/voda

 • Princip: teplo je ze země do vody předáváno obíhající nemrznoucí kapalinou o nízké teplotě varu. Ta v plynném stavu sbírá teplo v potrubí uloženém do vrtu nebo do kolektoru pod povrchem země. V okruhu je zařazen kompresor pro dosažení požadované vysoké teploty
 • Cyklus: v plastové trubce, několik set metrů dlouhé (zemním kolektoru), teče velmi chladná nemrznoucí kapalina, která se průchodem zemí ohřívá (v nezámrzné hloubce je stálá teplota cca 4 °C). Odtud putuje do prvního výměníku, kde předá teplotu plynnému médiu v okruhu kompresoru, kde se plyn stlačí, tím se výrazně zahřeje a ve druhém výměníku předá topné vodě onen tepelný přírůstek.
 • Odebírat nízkopotenciální energii ze země můžeme pomocí horizontálního plošného kolektoru, nebo z vertikálního vrtu.
 • Na 1 kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca 12 m vrtu. Běžná hloubka jednoho vrtu je 100-150 m. Pokud je třeba pro tepelné čerpadlo zajistit více energie, odnímá se teplo z více vrtů.
 • Obecně lze říci, že na 1 kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca 30 m2 pozemku
 • Cena od cca 130 tis. topný výkon od cca 7 kW
 • U vrtu je třeba počítat s jeho regenerací, jinak může dojít k jeho vyčerpání a zamrznutí. Poté již zpravidla není vrt možné používat!

 

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Teplo je odebíráno ze vzduchu přes výparník tepelného čerpadla, přes který proudí venkovní vzduch. Výhodou tohoto zařízení jsou nízké pořizovací náklady a nenáročná instalace. Základ vychází z tepelného čerpadla vzduch/vzduch tedy klasické klimatizace. Systém je doplněn o takzvaný Hydrobox, který převádí teplo do topné vody. Nevýhodou je závislost topného faktoru na teplotě vzduchu. V dnešní době tato zařízení efektivně pracují do -15 °C. Při nižších teplotách je v Hydroboxu instalován malý elektrokotel, který pomáhá tepelnému čerpadlu dosáhnout požadované teploty vody. Momentálně je tento způsob vytápění budov považován spolu s kondenzačními plynovými kotly za nejekonomičtější na poli teplovodního vytápění (investice za samotnou 7 kW jednotku bez teplovodní otopné soustavy cca 180 tis.)

Tepelné čerpadlo voda/voda

Získává teplo z vody, nejčastěji studny. Je potřeba mít dvě studny - čerpací a vsakovací. Voda se převádí z jedné studny do druhé přes výparník. Tento způsob se u nás v podstatě nepoužívá vzhledem k jeho náročnosti na podmínky a údržbu. Může dojít k vyčerpání studny.

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch

Tyto systémy jsou většinou konstruovány především jako klimatizace, která ale v zimě může pracovat obráceně, tedy jako tepelné čerpadlo. Hodí se zejména na přitápění v období jara a podzimu a v případě jednotek k tomu přizpůsobených i k celoročnímu vytápění. Vzhledem k výstavbě domů s nízkou tepelnou ztrátou a řízeným větráním je tento způsob vytápění stále častější (i tak je jeho použití výjimečné). Tento typ tepelných čerpadel je investičně nejvýhodnější: 8 kW jednotka stojí cca 70 tis. bez nutnosti pořizovat teplovodní soustavu. Cena multi-split systému se třemi vnitřními jednotkami (tzn. do tří místností) je přibližně shodná..

 

03

Jaká je úspora energie s tepelným čerpadlem?

Úspora je samozřejmě závislá na stavu, zateplení objektu a dalších faktorech. Z naší zkušenosti lze říci, že v nejlepších případech se jedná o úsporu až dvou třetin nákladů na energie oproti plynovému nebo elektrickému vytápění. Jinak se úspora pohybuje téměř vždy minimálně o třetinu oproti běžným nákladům.

 

04

Jaká je životnost tepelného čerpadla?

Životnost TČ je nejvíce zavislá na odborné montáži a instalaci. Proto pokud se rozhodnete nevyužít k montáži našich služeb a tepelné čerpadlo si od nás pouze kupujete, velice doporučujeme najmout k instalaci profesionální firmu nejlépe s platným certifikátem pro instalace TČ Panasonic. Věřte, že Vám ušetří mnoho starostí a peněz. Dále je důležitý pravidelný servis. Nejčastější zavádou u TČ bývá vyhořelá elektronická deska, náklady na pozáruční servis cca 15000,- a další závadou bývá nefunkční kompresor jehož pozáruční výměna se pohybuje cca 25000,-. Panasonic poskytuje záruku 5 let na kompresor. K těmto závadám dochazí většinou až po 15 letech každodenního používání.

 

05

Je možné získat dotace?

Ano. V roce 2019 se spouští 3. kolo kotlíkových dotací. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

 

06

Dá se tepelné čerpadlo využít zároveň jako klimatizace?

Ano. To je další výhodou TČ, jelikož se dají využít k chlazení, stejně dobře jako k vytápění.

 

07

Proč doporučujeme, prodáváme a montujeme tepelná čerpadla Panasonic?

Protože Panasonic stojí už více než 30 let v čele energetických inovací v oblasti chlazení a vytápění. Jedná se o japonského výrobce s mimořádným důrazem na kvalitu. Panasonic jako jeden z velmi mála výrobců nabízí vlastní technologii T-CAP umožňující zachovat maximální tepelný výkon i při -15°C oproti ostatním výrobcům a standartním tepelným čerpadlům. Jelikož běžná čerpadla ztrácí při nízkých teplotách tepelný výkon. Další výhodou je jednoduché propojení a ovládaní TČ pomocí aplikace ve Vašem telefonu. Můžete tak na dálku regulovat termostat, výkon, kontrolovat stav čerpadla a mnoho dalších užitečných možností. Panasonic rovněž nabízí účinný magnetický filtr již ve standartu. Servisní zázemí a podporu nabízí Panasonic taktéž nadstandartní a proto jsme schopni zaručit vysokou kvalitu a takto profesionální servis jako doposud.

 

08

Proč doporučujeme tepelná čerpadla vzduch/voda?

Protože se jedná jednoznačně o technologicky i cenově nejvýhodnější řešení do českých klimatických podmínek. Jednoduché, velice výkonné, kompaktní a nenáročné na údržbu. Jedná se o nejlevnější způsob vytápění pomocí elektrické energie. Zároveň lze čerpadlo připojit i k solárním panelům.

 

09

Proč doporučujeme k čerpadlům i nádobu TUV?

Protože tepelné čerpadlo dokáže velmi efektivně ohřívat vodu za velmi nízké náklady. A proto je zbytečné nechávat montovat zvlášť elektro boiler, když čerpadlo dokáže to samé za třetinové náklady oproti boileru. Například v létě pracuje čerpadlo díky teplým okolním teplotám velice efektivně pro ohřev teplé vody a spotřeba energie je minimální.

 

10

Spotřeba energie?

Státní fond životního prostřední ČR podporuje v rámci programu Nová zelená úsporám www.novazelenausporam.cz pořízení tepelného čerpadla coby ekologického zdroje tepla. Tepelné čerpadlo snižuje uhlíkovou stopu a jedná se „zelené řešení“ vytápění. Jednoduše řečeno s tepelným čerpadlem se vaše náklady na vytápění vždycky výrazně sníží. Jednoduché vysvětlení, u tepelných čerpadel je důležitá hodnota COP - koeficient výkonu. To znamená, kolik tepelné energie dokáže čerpadlo vyrobit versus spotřebované energii na výrobu. Například 1Kw spotřebované = 3Kw vyrobené energie. Velkou výhodou je také, že na tepelné čerpadlo dostanete od svého dodavatele energií (ČEZ) výhodnou sazbu D56d, kterou zároveň využíváte i pro zbytek domácnosti (praní, vaření,svícení, ohřev TUV nebo boileru...) v mnohých případech se energetické náklady na zbytek domácnosti mohou snížit o polovinu.

 

11

Kolik stojí instalace?

Samozřejmě záleží na složitosti projektu, zda se jedná o novostavbu nebo nahrazení jiného druhu vytápění v již jinak naprojektované budově, například změna z kotle na tuhá paliva nebo elektrokotle. Ale obecně lze říci, že u např. u rodinného domu s užitkovou plochou kolem 160m2 se montáž pohybuje kolem 15000 - 20000Kč

 

Jednoduchá příkladová studie:

 

Rodinný dům v Říčanech u Prahy

 • Užitková plocha 156m2
 • Tepelná ztráta domu 11,8 Kw

 

Řešení A

Standartní jednotka Panasonic Aquarea 12KW BIBLOK (SPLIT)

 • Venkovní jednotka WH-UD12HE8
 • Vnitřní jednotka (Hydrobox) WH-SDC12H9E8
 • Nádrž TUV z nerezové oceli 192l
 • Vyrovnávací nádrž 50l
 • Externí třícestný ventil
 • Potrubí a montažní materiál
 • Aquarea Smart Cloud pro dálkové ovládání a údržbu přes WIFI nebo kabelovou LAN
 • Profesionální montáž 

Celková cena včetně montáže: 236 000,- s DPH

 

Řešení B

Nadstandartní Panasonic Aquarea T-CAP 12KW BIBLOK (SPLIT)

 • Technologicky nejvyspělejší jednotka zajišťující stálý topný výkon až do -15°C.
 • Venkovní jednotka WH-UX12HE8
 • Vnitřní jednotka (Hydrobox) WH-SDC12H9E8
 • Nádrž TUV z nerezové oceli 192l
 • Vyrovnávací nádrž 50l
 • Externí třícestný ventil
 • Potrubí a montážní materiál
 • Aquarea Smart Cloud pro dálkové ovládání a údržbu přes WIFI nebo kabelovou LAN
 • Profesionální montáž 

Celková cena včetně montáže: 255 000,- s DPH

 

12

Kam se tepelné čerpadlo umisťuje?

Nejlépe pokud to podmínky umožňují na jižní slunečnou stranu. Nadále je potřebovat počítat s tím, že tepelné čerpadlo při vysokém výkonu vydává hluk cca 40 - 50db. Tudíž není vhodné ho umisťovat tam, kde by případný hluk mohl obtěžovat, například i starého dobrého souseda. Dále také nabízíme verze T-CAP SQ se sníženou hlučností. Zároveň je v zimě třeba počítat s kondezací.

 

13

Kdo se postará o bezproblémový chod a pravidelný servis čerpadla?

Čerpadlo pokud je dobře nastavené nevyžaduje mnoho zásáhů a pozornosti, je dobré ho udržovat čisté bez nánosů listí, mechů, nečistot atd. Doporučujeme roční kontrolní prohlídky. Pokud se na čerpadle objeví závada měla by servis provádět odborná firma, která Vám TČ prodala a zároveň instalovala. Čerpadlo vyžaduje odbornou montáž a pravidelnou údržbu stejně jako třeba automobil a pravidelným servisem se výrazně prodlužuje životnost. My nabízíme kompletní řešení pro Vaše vytápění, prodej, odborné znalosti, garanční, záruční i pozáruční servis.

 

14

Je tepelné čerpadlo vhodné pro podlahové vytápění i radiatory?

Ano, ale protože tepelné čerpadlo operuje s nižšími teplotami topné vody, je o trochu efektivnější vytápění podlahové. Zároveň je ale zcela běžné vytápění radiatorů tepelným čerpadlem.

 

15

Je možné ponechat si původní kotel (elektro, plyn, tuhá paliva) ?

Ano. Je možné kotel ponechat jako záložní nebo doplňkový. Zároveň vnitřní jednotka tepelného čerpadla (hydrobox) má standartně elektrokotel zabudovaný.

Přidejte se k nám

Osobní údaje